"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Monday, 7 December 2015

రోజు వారి వాడకం కొరకు కొత్త తపాల బిళ్ళలు -1

India Post Issued new 11th series of  Definitive Stamps in the name of  
Builders of Modern India
మన తపాల శాఖ లో రోజు వారి వాడకం కొరకు నవభారత నిర్మాతల వరసలోని  ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ బొమ్మలతో చెలామణిలో ఉన్న తపాల బిళ్ళల స్థానంలో 15-10-2015 నుండి కొత్త 5 రూపాయల తపాల బిళ్ళలు వాడకం లోకి వచ్చాయి. 
భగత్ సింగ్ , స్వామి వివేకానంద, దీనదయాల్ ఉపాధ్యాయ, శ్యాం ప్రసాద్ ముఖర్జీ. బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ , మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, రామ్ మనోహర్ లోహియా ల బొమ్మలతో వీటిని విడుదల చేసారు. 
ఇదే వరసలో మరికొన్ని త్వరలో రాబోతున్నాయి. 
 భగత్ సింగ్

స్వామి వివేకానంద

దీనదయాల్ ఉపాధ్యాయ

శ్యాం ప్రసాద్ ముఖర్జీ.బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్

మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్

 రామ్ మనోహర్ లోహియా

Saturday, 5 December 2015

Zoological Survey of India

Two Commemorative Stamps and one miniature issued by India Post on Zoological Survey of India  on 3rd December 2015.

Zoological Survey of India 


Tuesday, 1 December 2015

భారత్- సింగపూర్ రాష్ట అధినేతల భవనాలపై తపాల బిళ్ళలు

India Post issued a set of two commemorative postage stamps  On the occasion of 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Singapore and India on 24-11-2015 .The stamps depicted  Rashtrapati Bhavan (India) and Istana (Singapore), at Istana, Singapore  

రాష్ట్రపతి భవన్ - భారత్

ఇస్తానా -  సింగపూర్