"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Wednesday, 23 March 2016

మన తెలుగు వారి లో జాతీయ ప్రాముఖ్యం గల వారు ఎవరు లేరా?

India Post Issued new 11th series of  Definitive Stamps in the name of  
Builders of Modern India
మన తపాల శాఖ లో రోజు వారి వాడకం కొరకు నవభారత నిర్మాతల వరసలో 15-10-2015 నుండి కొత్త 5 రూపాయల తపాల బిళ్ళలు వాడకం లోకి వచ్చాయి. 
ఇదే వరసలో వచ్చిన తపాల బిళ్ళల లో 25 పైసల నెహ్రు తపాల బిళ్ళ స్థానం లో మహాత్మా గాంధీ , యోగ లను , 50 పైసల పై సుబ్రమణ్య భారతి ,రూపాయ తో తిలక్ , 50/- రూపాయల విలువతో రవీంద్రనాథ్ టాగోర్  విడుదుల చేసారు.
ఈ వరసలో మొత్తం 27 రకాల తపాల బిళ్ళలు  విడుదల చేసారు. 
దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో కేవలం  తమిళ ప్రముఖులకుమాత్రమే దీనిలో స్థానం కల్పించారు. దక్షినాది నుండి ఎన్నిక చేసిన నలుగురు ( సుభ్రమణ్య భారతి , సుబ్బులక్ష్మి, రామానుజం, తిరువల్లార్) తమిళులే.  అంతకు మునుపు వరసలో ముగ్గురు ( రామస్వామి పెరియార్, రామన్, రుక్మిణి అరండల్ ) కు స్థానం దక్కింది. 
స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత ఇంత వరకు మన తెలుగు వారికి రోజువారి తపాల బిళ్ళలపై స్థానం దక్కలేదు. మన తెలుగు వారి లో జాతీయ ప్రాముఖ్యం గల వారు ఎవరు లేరా?