"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Wednesday, 30 August 2017

Beautiful India

A miniature sheet on Beautiful India was issued  by India Post on 15th August 2017.
మన తపాలా శాఖ 15-08-2017 న 'అందమైన భారతదేశం' పేరుతో రెండు తపాలా బిళ్ళలు ఒక మినియేచర్  ను విడుదల చేసింది. 

Caves of Meghalaya

A miniature sheet on Caves of Meghalaya was released by India Post on 15th August 2017.
మన తపాలా శాఖ 15-8-17 న మేఘాలయ పర్వత గుహలపై నాలుగు తపాలా బిళ్ళలు, మరియు ఒక మినియేచర్ ను విధుల చేసారు.  

ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి

A special cover was released India Post (A.P.) at Uyyalawada on 22nd February 2017 to celebrate the 170th death anniversary of the first freedom fighter of Uyyalawada, Uyyalawada Narasimha Reddy.
స్వతంత్ర పోరాట యోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి 170 వ వర్థంతి  సందర్భంగా 22-02-2017 న మన తపాలా శాఖ ఒక ప్రత్యేక కవర్ విడుదల చేసింది. 

Tuesday, 22 August 2017

క్విట్ ఇండియా పోరాటం

To commemorate 75 years of 1942 Quit India Movement a set of 8 Commemorative Stamps and a Miniature Sheet was released by India Post on 9th August, 2017


మన దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ముఖ్యమైన , కీలకమైన ఉద్యమం క్విట్ ఇండియా పోరాటం. ఇది జరిగి 75 సంవత్సరాలు అయినా సందర్భంగా మన తపాలా శాఖ 8 తపాల బిళ్ళలు మరియు ఒక మినియేచర్ ను
9-8-2017 న విడుదల చేసింది. 


క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంపై ఇంతకు మునుపు కూడా మూడుసార్లు ( 1967, 1983, 1992 లలో ) తపాలా బిళ్ళలు విడుదల చేసారు

1 October 1967 ,Quit India Movement - 25th Anniversary, Martyrs' Memorial, Patna


Quit India Resolution - 40th Anniversary (9-8-1983)


Do or Die - Mahathma Gandhi -50th Anniversary (9-8-1992)

Quit India - 50th Anniversary (9-8-1992)