"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Wednesday, 29 October 2014

విజయవాడ లో NUPHILA EXPO-2014

2014 , నవంబర్ 14,15,16 తేదీలలో ఫిలటేలిక్ ,నమిస్మాటిక్  వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్,(PNWA) కృష్ణ జిల్లా  వారి నిర్వహణ లో విజయవాడ లో తపాల బిళ్ళలు , నాణేల ప్రదర్శన ' NUPHILA EXPO-2014' జరుగుతుంది .
ప్రదర్శన  వేదిక - KBN కాలేజీ కొత్తపేట , విజయవాడ 
పూర్తి వివరాలకు కార్యదర్శి శ్రీ  K.N.V. నవీన్ కుమార్--9293741834,9849407772 సంప్రదించండి
  


Thursday, 2 October 2014

ప్రపంచ అహింస దినం - గాంధీజీ జన్మదినం

2-10-2014 is celebrated as "Gandhi Jayanti" and whole World referred October 2nd as The International Day of Non-Violence as per United Nations. 

ప్రపంచ అహింస దినం - మహాత్మా గాంధీ

MAHATMA GANDHI - Issued by U.N.O. on
 International Day of Non - Violence- 2-10-2000

Was there a man in flesh and blood whom many of us Have seen, read and heard, whose image was chosen for stamps, coins ,currency Notes of more than hundred countries of the world in our life time?
Yes there was a man! Only one man! !
He was Mohandas Karmachand Gandhi (2-10-1869) Universally known as Mahatma Gandhi. Only Gandhi who lived as a very ordinary man but died as Martyr, who gave the world, the world of sophisticated weapons, the world that vied for each others blood, the world full of hate and selfishness, by the only balm of love and sacrifice, by the only remedy of Satyagraha known as Non Violence and “Non-Cooperation” the ultimate theory of “Do or Die” So that the millions might live and let live.
Mahatma was a messiah of India who walked into huts or palaces to remove the tears and bestow the joys. Such a man - Mahatma, has been honoured all over the world on many  commemorative stamps first day covers, special cancellations.More than hundred countries of the world have issued more than 250 stamps in all. 


MAHATMA GANDHI -U.K.-1969

MAHATMA GANDHI - U.S.A.-1961

MAHATMA GANDHI
PEOPLE'S REPUBLIC OF SOUTH YEMEN-1969

GANDHI -BHUTAN,1969

BUDDHA & GANDHI -BHUTAN

Mahatma Gandhi - SYRIAN ARAB REPUBLIC,1969

GANDHI- SRILANKA,1988
MAHATMA GANDHI - MOGAMBIQUE -1997

MAHATMA GANDHI - CYPRUS

MAHATMA GANDHI - COMORES

MAHATMA GANDHI - AFGHANESTAN -1999

GANDHI WITH NEHRU - MALDIVES,1989

జన్మభూమి - అభివృద్ధి లో ప్రజల భాగస్వామ్యం

India Post Issued a Special Postal Cover On 'PEOPLE PARTICIPATION IN DEVELOPMENT'
on 13 -2- 1999, in the occasion of APPEX- '99
PEOPLE PARTICIPATION IN DEVELOPMENT  
శ్రీ చంద్ర బాబు నాయుడు గారు సమైఖ్య రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి గా ఉన్నప్పుడు చేపట్టిన 'జన్మభూమి' కార్యక్రమం లో ముఖ్యమైన నినాదం  'అభివృద్ధి లో ప్రజల భాగస్వామ్యం'. ఆనాడు మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పధం లో నడపాలన్న లక్ష్యం తో చిత్త శుద్దితో పనిచేసారనుటలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. దీనికి ప్రజల సహకారం లభించేలా, జన్మభూమి కార్యక్రమానికి విశ్రుత ప్రచారం కొరకు అందివచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఆనాడు ఆయన ఉపయోగించుకున్నాడు. 
దానిలో భాగం గా 13-2-1999 న హైదరాబాద్ లో జరిగిన APPEX -99 లో మన తపాల శాఖ వారు ఒక ప్రత్యేక తపాలా కవర్ 'అభివృద్ధి లో ప్రజల భాగస్వామ్యం' అనే నినాదం తో విడుదల చేసింది.
ఇప్పుడు మన నవ్యాంధ్ర నిర్మాణం లో కుడా అదే స్పూర్తి తో మనం అందరం" జన్మభూమి - మా ఊరు" కు మద్దత్తు ఇచ్చి  అభివృద్ధి లో పాలు పంచుకుందాం