"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Monday, 20 June 2016

అంతర్జాతీయ యోగాదినం -జూన్‌ 21( INTERNATIONAL DAY OF YOGA)


India post issued a set of 12 stamps and miniature sheet on International Day of Yoga on 20 June 2016.
ఐక్య రాజ్యసమితి చే జూన్‌ 21వ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగాదినంగా ప్రకటించబడిన సందర్బాన్ని పురస్కరించుకొని యోగాలో భాగంగా ఉన్న సూర్య నమస్కారాలను సూచిస్తూ భారత తపాల శాఖ 12 తపాల బిళ్ళలు  మరియు ఒక మినిఎచార్ ను 20-06-2016న విడుదల చేసింది.

ఇంతకు ముందు కుడా యోగ పై తపాల బిళ్ళలు విడుదల చేసారు .  

ఐక్య రాజ్యసమితి చే జూన్‌ 21వ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగాదినంగా ప్రకటించబడిన సందర్బాన్ని పురస్కరించుకొని భారత తపాల శాఖ ఒక తపాల బిళ్ళ మరియు ఒక మినిఎచార్ ను 21-06-2015 న విడుదల చేసింది. 
INTERNATIONAL DAY OF YOGA
India post issued a stamp and miniature sheet on International Day of Yoga on 21 June 2015.
ఆరోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్న నేటి సమాజానికి భౌతికంగా వ్యాయామ అవసరాన్ని యోగా తెలిచేస్తుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌వో) తెలిపింది.  భారతీయ సంస్కృతి లో భాగమైన యోగా నేడు విశ్వవ్యాప్తం చెంది అందరి మన్ననలు పొందుతున్నది. 
యోగ శాస్త్రం రూపకర్త అయిన మహర్షి పతంజలి  పై 4-08-2009 లో మన తపాల శాఖ ఒక ప్రత్యక తపాల బిళ్ళను విడుదల చేసింది. 
Maharshi Patanjali

అంతకు ముందు కుడా మన తపాల శాఖ 30-12-1991 న యోగాలో చేసే నాలుగు ఆసనాలపై తపాల బిళ్లలను విడుదల చేసింది.
India post issued a set of four stamps on Yoga Exercises on 30-12-1991
BHUJANGASANA ( భుజంగాసనం)

Dhanurasana (ధనురాసనం)

Ustrasana (ఉష్ట్రాసనం)

Utthita trikonasana ( ఉత్థిత త్రికోణాసనం)