"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Sunday, 30 January 2011

Death Anniversary of Mahatma Gandhi

Tributes To Mahatma Gandhi ...
Ghana was one of seven African nations that issued Gandhi stamps on his 50th Death Anniversary in1998.  The others included Gambia, Liberia and Sierra Leone in West Africa and Tanzania, Uganda and Zambia in East Africa.
The biographical issue included five Gandhi stamps from various stages in his life:
Gandhi - At age 17 (1887),
Gandhi - At an age of 60 (March 12 to April 6, on the Dandi Salt March) 
Gandhi - At an age of  61 (1931).
Gandhi - At an age of 61 (1931)

Wednesday, 19 January 2011

Two Special covers by A.P.Postal circle

Andhra Pradesh postal Circle, Hyderabad, (Jama-I-Osmana PO ) issued a Special Cover on 31-12-2010 on the occasion of Golden Jubilee Year of National Geophysical Research Institute.And another Special Cover (Shankarpally PO) Issued on 04-01-2011 on the occasion of 16th National Jamboree and Centenary year of Guiding in India.

Golden Jubilee Year of National Geophysical Research Institute
Date of Issue: 31-12-2010
16th National Jamboree and Centenary year of Guiding in India
Date of Issue: 4-1-2011

Wednesday, 12 January 2011

తపాలా బిళ్ళలపై స్వామి వివేకానంద

Philatelic Tributes to Great Indian Philosopher Swami Vivekananda
దేశ యువతకు స్పూర్తి దాత,హిందూ మతానికి దిశానిర్దేశం చేసిన స్వామి వివేకానంద కు మన తపాలా శాఖ విడుదల చేసిన తపాలా బిళ్ళల వివరాలు:
 12 January - 100 th Birth Anniversary of Swami Vivekananda
Date of Issue : 17 January 1963
Vivekanada Rock Memorial - Kanyakumari
Date of Issue : 26 - 12 - 1996
Swami Vivekanada - Centenary of Chicago Address
Date of Issue : 11- 9 - 1993
 Founders of INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE
Date of Issue : 14 -12 -2008 
Miniature Sheet - Indian Institute Of Science
“Take up one idea. Make that one idea your life - think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced.” 
- Swami Vivekananda 

Saturday, 8 January 2011

స్వాతి తిరునాళ్ రామవర్మ

A COMMEMORATIVE STAMP BY INDIA POST ON CARANATIC COMPOSER
SWATHI THIRUNAL RAMA VARMA
DATE OF ISSUE :2 -5 -1988
శ్రీ స్వాతి తిరునాళ్ రామవర్మ (ఏప్రిల్ 16, 1813 - డిసెంబరు 25, 1846) కేరళలోని తిరువంకూరు మహారాజు. స్వాతి తిరునాళ్ సంగీతాన్ని బాగా ప్రోత్సహించేవారు. ఇతడు కర్నాటక సంగీతంలో ఇంచుమించు 400 కృతులు రచించారు. ఇతనికి సంస్కృతం, హిందీ, మళయాలం, మరాఠీ, తెలుగు, తమిళం, ఒరియా, ఇంగ్లీషు మరియు కన్నడ భాషలలో ప్రావీణ్యం కలదు. 
స్వాతి తిరునాళ్ తెలుగులోపదికి పైగా కీర్తనలు రచించాడు.వీరి తెలుగు లో రచించిన  కీర్తనలలో 
'వలపు తాళ వశమా నా సామికి చలము సేయ న్యాయమా',
'ఇటు సాహసముల ఏల నాపై చక్కని స్వామీ' అనేవి  మిక్కిలి ప్రసిద్ధమైనవి.
వీరి గౌరవార్దం 2 -5 -1988 న (175వ జయంతికి) మన తపాల శాఖ ఒక ప్రత్యేక తపాల బిళ్ళను విడుదలచేసింది. 

Friday, 7 January 2011

2011లో తపాలా బిళ్ళల పై మన తెలుగు వెలుగులు

కొత్త సంవత్సరం(2011 ) లోభారత తపాల శాఖ  విడుదల చేయబోతున్న తపాలా బిళ్ళల పై మన తెలుగు వెలుగులు:


1. శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు (Sri Krishnadevaraya)
 ( 500 వ పట్టాభి షేకం ) ---విడుదల తేది: 27 -1- 2011
2. మహానటి సావిత్రి (Smt.K.Savitri)
 ( భారతీయ సినిమా -మహా నటి మణులు ) ---విడుదల తేది:   13-2 -2011
 3. కాసు  బ్రహ్మానంద రెడ్డి (Kasu Brahmananda Reddy)
 ( శత జయంతి ) --- విడుదల తేది:  28 -7 -2011
4. త్రిపురనేని గోపి చంద్ (Tripuraneni Gopichand)
(శత జయంతి ) --- విడుదల తేది:  8 -9 -2011

Monday, 3 January 2011

List Of Stamps issued by India Post in 2010


January 2010
[1] 5.1.2010 - 20th Conference on speakers and presiding officers of Commonwealth - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[2] 16.1.2010 - RBI Platinum Jubilee - Rs. 5 - Qty 8 Lakhs
[3] 25.1.2010 - Election Commission of India - Rs. 5 - Qty 5 Lakhs

February 2010

[4] 21.02.2010 - Bible Society of India - Rs. 5.00 - Qty 6 Lakhs
[5] 23.02.2010 - P.C. Sorcar - Rs. 5.00 - Qty 4 Lakhs

March 2010

[6] 19.03.2010 - 16 Punjab (2nd Patiala) regiment - Rs. 5 - Qty 3 lakhs
[7] 30.03.2010 - Muthuramalinga Sethupathi - Rs. 5 - Qty 3 lakhs
[8] 30.03.2010 - Special Protection Group - Rs. 5 - Qty 4 lakhs
[9] 31.03.2010 - Vallal Pachaiyappa - Rs. 5 - Qty 3 lakhs

April 2010

[10-21] 14.04.2010 - Astrological Signs
Set of 12 stamps (12 x Rs. 5) - Qty 8 Lakhs each
[MS 01] 14.04.2010 - Astrological Signs - Rs. 60 - Qty 8 Lakhs
[22] 17.04.2010 - Chandra Sekhar - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs
[23] 26.04.2010 - Kanwar Ram Sahib - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs

May 2010

[24] 06.05.2010 Veluthampi - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[25] 07.05.2010 Robert Caldwell - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs
[26] 08.05.2010 Guduru Venkatachalam - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[27-32] 13.05.2010 Postal Heritage Buildings 6 x Rs. 5 - Qty 4 Lakhs each
[MS 02] 13.05.2010 Postal Heritage Buildings Rs. 30 - Qty 4 Lakhs
[Sheetlet 1] 13.05.2010 Postal Heritage Buildings Rs. 120 - Qty 4 Lakhs
[33] 19.05.2010 C.V.Raman Pillai - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs

June 2010

[34-35] 05.06.2010 Intl. year of Biodiversity - Rs. 20, Rs. 5 - 
Qty 8 Lakhs each
[MS 03] 05.06.2010 Intl. year of Biodiversity - Rs. 25 - Qty 4 Lakhs
[36] 14.06.2010 Deshbandhu Guptha - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[37-38] 25.06.2010 Commonwealth Games - Rs. 20, Rs. 5 - 

Qty 8 Lakhs each
[MS 04] 25.06.2010 Commonwealth Games - Rs. 25 - Qty 4 Lakhs
[39] 27.06.2010 World Classical Tamil Conference Kovai 2010 - Rs. 5 -

Qty 3 Lakhs
[40] 27.06.2010 Kumaraguruparar Swamigal - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs

July 2010

[41] 07.07.10 - INAS 300 Golden Jubilee - Rs. 5 - Qty 8 Lakhs
[42-43] 09.07.10 - Pigeon and Sparrow - Rs. 5 each - Qty 8 Lakhs each
[MS 05] 09.07.10 - Pigeon and Sparrow - Rs. 10 - Qty 4 Lakhs
[44] 12.07.10 - Rath Yatra, Puri - Rs. 5 - Qty 8 Lakhs
[MS 06] 12.07.10 - Rath Yatra, Puri - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs

August 2010

[45-46] 01.08.10 - Jawaharlal Nehru and Talkatora Stadiums - Rs. 5 each - Qty 4 lakhs each
[MS 07] 01.08.10 - Jawaharla Nehru and Talkatora Stadiums - Rs. 10 - 

Qty 4 lakhs
[47] 02.08.10 - Syed Mohammad Ali Shihab Thangal - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[48] 14.08.10 - Vethathiri - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[49] 21.08.10 - P. Jeevanandham - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[50] 25.08.10 - O. P. Ramaswamy Reddiar - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[51] 30.08.10 - G.K. Moopanar - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
September 2010
[52] 02.09.10 - Y.S. Rajasekara Reddy - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs
[53] 26.09.10 - Brihadeeswarar Temple - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs
October 2010
[54-57] 03.10.2010 - Commonwealth Games 4v - Rs. 5 each - 
Qty 4 Lakh each -Stamp/Sheet 40 - Total Sheet 10,000 each
[MS 08] 03.10.2010 - Commonwealth Games 4v - Qty 
[58-61] 06.10.2010 - INDIPEX 2011-Princely States 4v - Rs. 5 each - 
Qty 4 Lakh each -Stamp/Sheet 35 - Total Sheet 11,433
[MS 09] 06.10.2010 INDIPEX 2011-Princely States 4v - Qty 3 lakh
[62] 22.10.2010 - Doon School - Rs. 5 - 
Qty 4.0 Lakh - Stamp/Sheet 40 -Total Sheet 10,000
[63] 25.10.2010 Sant Shadaram Sahib - Rs. 5 - 
Qty 4 Lakh - Stamp/Sheet 35 - Total Sheet 11,433
[64] 27.10.2010 Cathedra & John Connon School - Rs. 5 -
Qty - 3 Lakh - Stamp/Sheet 35 Total Sheet 8,570
[65] 29.10.2010 Kranti Trivedi - Rs. 5 - 
Qty 3 Lakh - Stamp/Sheet 35 - Total Sheet - 8,570
November 2010
[66] 10.11.2010 - K.A.P. Viswanathan - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[67-70] 14.11.2010 - Childrens Day - Rs. 5 each - Qty 8 Lakhs each
[MS 10] 14.11.2010 - Childrens Day - Rs. 20 - Qty --
[71] 15.11.2010 - Lakshmipat Singhania - Rs. 5 - Qty 13 Lakhs 
[72] 16.11.2010 - Comproller and Auditor General - Rs. 5 - Qty 10 Lakhs
[73] 28.11.2010 - C. Subramanian - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
December 2010
[74] 01.12.2010 Kamlapat Singhania - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs
[75 - 77] 03.12.2010 T.N. Rajarathinam, Thanjavur Bala Saraswati, Veenai Dhanammal - Rs. 5 each - Qty 3 Lakhs each
[78] 06.12.2010 Sri Sri Borda - Rs. 5 - Qty 20 Lakhs.
[79] 11.12.2010 Prafulla Chandra Chaki - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[80-81] 15.12.2010 India-Mexico Joint issue - Rs. 20 and Rs. 5 - Qty 4 Lakhs each (3 Lakhs for normal distribution, 1 Lakh forSamsad Marg HPO)
[MS 11] 15.12.2010 India-Mexico Joint Issue - Rs. 25 - Qty 3 Lakhs
[82-83] 21.12.2010 Crafts Museum - Rs. 5 and Rs. 5 - Qty 3 Lakhs each
[MS 12] 21.12.2010 Crafts Museum - Rs. 10 - Qty 2 Lakhs
[84] 22.12.2010 Y.B. Chavan - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[85] 22.12.2010 Babu Shahib Hirey - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[86] 23.12.2010 Central Bank - Rs. 5 - Qty 10 Lakhs
[87] 23.12.2010 Bhai Jeevan Singh - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[88-89] 24.12.2010 Trigunasen, National Council - Setenant Rs. 5 and Rs. 5 - Qty 3 Lakhs each
[90] 31.12.2010 Immanuel Sekaranar - Rs. 5 - Qty 3 Lakhs
[91] 31.12.2010 Lalit Kala Akademi - Rs. 5 - Qty 4 Lakhs
Stamps of 2010 Overview
Total Stamps Issued - 91
Stamps of Rs. 5 denomination - 88
Stamps of Rs. 20 denomination - 3
Miniature Sheets - 12
Sheetlets - 1 (Postal Heritage Buildings)
Se-tenant - 1 (Trigunasen and National Council)
First Day Covers - 60
Total Face Value of 91 Stamps Issued in  2010 - Rs. 500