"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Thursday, 28 February 2013

జాతీయ విజ్ఞానశాస్త్ర దినోత్సవం - National Science Day

National Science Day is celebrated in India on February 28 each year to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir Chandrasekhara Venkata Raman (7 November 1888 – 21 November 1970) on 28 February 1928 .
For his discovery, C .V .Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930.
Chandrasekhara Venkata Raman
 Date  of  issue  : 21 November 1971
Definitive Stamp - Issued on  2009 May 11
భారత రత్న సర్ సి.వి.రామన్ "రామన్ ఎఫెక్టు''ను కనుగొన్న సందర్భాన్ని(1928లో ఫిబ్రవరి 28న పురస్కరించుకుని భారతదేశంలో ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖును జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవంగా ( National Science Day 1986  నుండి  జరుపుకొంటున్నాం. సమాజం లో శాస్త్రీయ దృక్పదాన్ని, విజ్ఞనాన్ని పెపొందించ టానికి ఇది దోహదపడుతుందన్న ఉద్దేశం తో ఈ జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవం ను జరుపుకుతున్నాం.
Stamp on Raman  effect  
DATE  OF  ISSUE  :7 January 1988
75th Session of Indian Science Congress Association

Thursday, 21 February 2013

శ్రీ సత్య సాయి వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్ట్

On 23rd November 1999, the Department of Posts, Government of India, released a postage stamp and a postal cover in recognition of the pioneering service rendered by Sri Sathya Sai Baba Seva Trust in addressing the problem of providing safe drinking water to the rural masses in Anthapur District A.P.
పుట్టపర్తి లోని శ్రీ సత్య సాయి సేవా ట్రస్ట్ వారిచే గతం లో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. వాటిలో అనంతపురం జిల్లా వాసుల త్రాగు నీటి అవసరాలకు కొరకు నిర్మించిన 'శ్రీ సత్య సాయి వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్ట్-అనంతపూర్ ' ఒకటి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 731 గ్రామాలలో దాదాపు 12 లక్షల మందికి త్రాగు నీరు ఇచ్చే వీలుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభ సందర్బంగా మన తపాలా శాఖ  వారు 23-11-1999 లో ఒక ప్రత్యేక తపాల బిళ్ళవిడుదల చేసారు.  


 A Commemorative postage stamp  by India Post on
SRI SATHYA SAI WATER SUPPLY PROJECT
Date of Issue -23 - 11 - 1999
First Day Cover on SRI SATHYA SAI WATER SUPPLY PROJECT