"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Saturday, 27 August 2011

Statue of Buddha

A special cover Issued by India Post on 16-10-2003 in APPEX - 2003. The cover and cancellation Shows the Statue of Buddha in Hussen sagar,Hyderabad.
హైదరాబాద్ లో ఉన్న  హుస్సేన్ సాగర్‌లో ఒక పెద్ద బుద్ధ విగ్రహాన్ని అమర్చారు. ఒకే రాతిలో మలచబడిన ఈ విగ్రహం 17.5 అడుగుల ఎత్తు ఉండి 350 టన్నుల బరువుంటుంది. తెలుగు వారికి దశ,దిశ చూపిన  శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి ప్రోద్బలం తో అనేక మంది  శిల్పులు రెండు సంవత్సరాలు శ్రమించి మలచిన ఈ శిల్పం స్థాపన సమయంలో నీట మునిగింది. మళ్ళీ డిసెంబరు 1992లో దీనిని వెలికితీసి  'జిబ్రాల్టర్ రాక్' అనబడే రాతిపైన  ప్రతిష్టించారు. ఈ చెరువు గట్టుపై (టాంక్ బండ్) తెలుగు జాతి లో విశిష్టమైన స్థానం కలిగిన 33 మహనీయులు విగ్రహాలు ఉన్నాయి.

Rashtrapati Bhavan - New Delhi

A set of 4 stamps and a Miniature Sheet was released on Rashtrapati Bhavan 
by India Post on August 05, 2011.
Miniature Sheet

The Rashtrapati Bhavan ( Presidential House/Palace)  is the official residence of the President of India,located at Raisina hill in New Delhi,India.Until 1950 it was known as "Viceroy's House" and served as the residence of the Viceroy and Governor-General of India. At present,it is the largest residence of any Chief of the State in the world.The construction of the building was planned for 4 years,but World War I intervened and construction required 19 years to complete.Its first occupant,Lord Irwin,began occupation on Jan. 23, 1931.